รู้จักกับติวเตอร์บัญชี พี่อัส กับสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์

เรียนบัญชี ไม่มีเครียดกับพี่อัสค่ะ


        จากประสบการณ์การติวบัญชีกว่า 10 ปี เริ่มต้นจากการเป็นติวเตอร์ประจำห้องในสมัยเรียน กระทั่งจบออกมาเริ่มรับติวบัญชีตามร้านกาแฟ มหาวิทยาลัย และตามบ้าน ปัจจุบันสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ และเต็มรูปแบบ ณ อาคารเลขที่ 1639/11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

พี่อัส
 

                          ป.โท        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

                                      บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

                      ป.โท       Stamford International University

                                      MBA บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)

                       ป.ตรี      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                                      บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีต้นทุน (เกียรตินิยม)
 

ปัจจุบันบริหารสถาบันกวดวิชาบัญชี เด็กบัญชีติวเตอร์

กรรมการบริษัท อพลัส เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 

                    : ประสบการณ์การสอนเป็นงานเสริม 4 ปี

                    : สอนเป็นอาชีพ 4 ปี
 

ประสบการณ์การทำงาน

                    : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

                    : ที่ปรึกษาการจัดทำแผนธุรกิจ

                    :  อาจารย์พิเศษ วิชาบัญชี มหาวิทยาลัยต่างๆ


ประวัติความเป็นมา

                    2555 - ปัจจุบัน    เปิดสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ อย่างเต็มรูปแบบ ขนาด 4 ห้องเรียน

                                             และระบบ E-learning 

                    2552 - 2554      เริ่มจัดตั้งสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ ขนาด 1 ห้องเรียน ใกล้ BTS

                                             พญาไท

                    2548 - 2551      รับเป็นติวเตอร์อิสระ สอนตามร้านกาแฟ มหาวิทยาลัย และที่บ้าน

                    2545 - 2547      ติวเตอร์ประจำวิชาบัญชี สมัยเรียน