บทความบัญชี

บัญชีบริหาร : ว่าด้วยเรื่องของ CVP ตอนที่ 2

การแยกต้นทุนผสม ด้วยเทคนิค สูง-ต่ำ (High-Low)

 

     สวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้ จะเรื่องที่ต่อจากตอนที่แล้ว ตามที่พี่อัสสัญญาไว้ว่าพี่จะนำวิธี High-Low Method มาสอน วิธีนี้ไม่ยากค่ะ เราไปติดตามเนื้อหากันเลย   

   คราวที่แล้วพี่อัสได้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมต้นทุนกันไปแล้ว ซึ่งแบ่งด้วยกัน 2 แบบคือคงที่ FC และผันแปร VC แต่บางทีพฤติกรรมต้นทุนก็ออกมาเป็นก้อนๆ กลมๆ รวมกัน นั้นก็คือพฤติกรรมผสมหรือกึ่งนั่งเอง สิ่งที่เราต้องทำคือแยกต้นทุนออกมาให้ได้ชัดเจนว่าอันไหนคือต้นทุนคงที่และผันแปร ซึ่งเราจะใช้วิธีการทำแบบHigh-Low Method นั่นเอง ซึ่งพี่จะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ

ค่าขนส่ง 7 เดือน

เดือน จำนวนครั้ง จำนวนเงิน

ม.ค.

6 3,600
ก.พ. 12 4,600
มี.ค. 8 3,400
เม.ย. 10 4,000
พ.ค. 14 4,600
มิ.ย. 16 5,400
ก.ค. 4 2,400

     วิธีการแยกด้วยเครื่องมือHigh-Low Methodก็ง่ายมากๆนะคะ โดยจะแยกคงที่กับผันแปรบนสมการเดียว สมการนี้ง่าย เราจะเรียกสมการนี้ว่าสมการเส้นตรง ซึ่งจะมีสมการดังนี้ค่ะ 

y = a + bx

โดย y คือ ต้นทุนรวม ซึ่งก็คือช่องจำนวนเงินของเรานั่นเอง

      a คือ ต้นทุนคงที่ (มันคือสิ่งที่เราต้องหานั่นเอง ^^)

      b คือต้นทุนผันแปร (มันก็คือสิ่งที่เราต้องหาอีกตัวนั่นเอง เอาสิเริ่มคิดว่ายากแล้วละสิ )

      x คือ ปริมาณ ซึ่งก็คือจำนวนครั้งในการขนส่งของเรานั่นแหละคะ

     เมื่อรู้ความหมายของตัวแปรในสมการกันแล้ว เราก็จะไปเริ่มทำกันค่ะ โดยที่พี่จะเริ่มสอนเป็นขั้นๆ นะคะ

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากหา b นั่นคือเราต้องเริ่มหาจากต้นทุนผันแปร (ซึ่งในข้อนี้ต้นทุนผันแปรจะต้องเป็นต่อหน่วยเท่านั้นนะคะ) สามารถหาได้จากสูตร

 

 

จากโจทย์ตัวอย่างเราจะได้คำตอบของ b ออกมานั่นก็คือ 

 

*ข้อสังเกตุ จำนวนเงินและปริมาณการขนส่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้นคือ จำนวนเงินมาก ปริมาณการขนส่งก็ต้องมากตามไปด้วย แต่ถ้าในกรณีที่จำนวนเงินและปริมาณการขนส่งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น จำนวนเงินมีมากแต่การขนส่งไม่ได้มากตามไปด้วย ให้ยึดปริมาณการขนส่งเป็นหลักนะคะ เพราะจำนวนเงินอาจมีการผิดพลาดกันได้

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเราหา b ได้แล้วเราก็จะมาหา a กันต่อ ขั้นตอนการหา a ก็ไม่ยาก เราจะใช้วิธีการแทนค่าในสมการ ซึ่งคราวนี้เราจะมีสมการ 2 ตัว คือสมการสูงและสมการต่ำ สมการสูงคือการนำค่าHighมาแทนลงไปในสมาการ y = a + bx ซึ่งจากโจทย์ข้อนนี้เราจะได้ สมการ 5,400 = a+250(16) เมื่อกี้เราหาค่า b ได้ 250 ก็นำมาแทนค่าลงไปเลยค่ะ ส่วนสมการต่ำคือการนำค่าLowมาแทนลงไปในสมาการ y = a + bx ซึ่งจากโจทย์ข้อนนี้เราจะได้ สมการ 2,400 = a+250(4) ค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะแทนด้วยค่าสูงหรือต่ำ ค่าของ a จะต้องได้ออกมา เท่ากัน พี่อัสจะถอดค่าให้ดูในตารางข้างล่างนี้นะคะ

High Low

สมการ y=a+bx

แทนค่า 5,400 = a+250(16) 

             5,400 = a+ 4,000

             a = 5,400 - 4,000

             a = 1,400

สมการ y=a+bx

แทนค่า 2,400 = a+250(4)

              2,400 = a + 1,000

              a = 2,400 - 1,000

               a = 1,400

ดังนั้นเราจะได้สมการที่ไว้ใช้ในการคำนวณค่าขนส่งในเดือนต่อๆไปดังนี้ 

y = 1,400 + 250X

     ซึ่งถ้าในเดือนต่อไปเรารู้ว่าจะมีการขนส่งทั้งหมด 50 ครั้ง ก็เอา 50 แทนค่าใน x เราก็จะคำนวณค่าขนส่งได้แล้วค่ะ และนี่คือวิธีการแยกต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรออกจากกันอย่างง่ายๆนะคะ

     สำหรับตอนนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ คลิปหน้าพี่อัสจะเอาเทคนิคดีมาสอนดีค่ะ สวัสดีค่ะ