บทความบัญชี

แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 ตั๋วเงินรับขายลด

ต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับตั๋วเงินรับของบริษัท เจนสุดา จำกัด

25X1

 

 

มิ.ย.

1

ได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัท ก จำกัด มูลค่า 10,000 บาท ตั๋วมีอายุ 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

ส.ค.

1

ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัท ก จำกัดขาดความเชื่อถือ บริษัท เจนสุดา จำกัด จ่ายค่าทำคำคัดค้าน      50 บาท

 

16

บริษัท ก จำกัด ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ตั๋วมีอายุ     60 วัน เพื่อชำระหนี้สินเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 25X1 พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปี ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด

 

31   

นำตั๋วเงินที่ได้รับจากบริษัท ก จำกัด ไปขายลดให้ธนาคาร คิดส่วนลด 15% ต่อปี

ต.ค.

15

ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วจากบริษัท ก จำกัดได้ และแจ้งให้บริษัททราบ

 

ให้ทำ: บันทึกรายการทั้งหมดในสมุดรายวันทั่วไป ส่วนรายการวันที่ 31 สิงหาคม 25X1 เป็นรายการนำตั๋วเงินรับไปขายลดให้ธนาคาร และวันที่ 15 ตุลาคม 25X1 ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วได้ ให้บันทึกบัญชีการขายลดตั๋วเงินรับถ้าเป็น

ก.การขายโดยไม่มีเงื่อนไข

ข.การขายโดยมีเงื่อนไข ที่ถือเป็นการขาย

ค.การขายโดยมีเงื่อนไข ที่ถือเป็นการกู้ยืมเงิน

 


เฉลย

ก. การขายโดยไม่เงื่อนไข

 

ข. การขายโดยมีเงื่อนไขที่ถือเป็นการขาย

ค. การขายโดยมีเงื่อนไขที่ถือเป็นการกู้ยืมเงิน

 

     

   สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)