บทความบัญชี

แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 สินค้าคงเหลือวิธีอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัท ราชัน จำกัด มีสินค้าคงเหลือต้นปี 12,000 ซื้อระหว่างปี 15,000 บาท ค่าขนส่งเข้า 500 บาท ขายระหว่างปี 20,000 บาท รับคืนสินค้า 500 บาท บริษัทกำหนดอัตรากำไรขั้นต้น 20% ให้คำนวณหาราคาสินค้าคงเหลือปลายปีโดยใช้วิธีอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อ

ก.

อัตรากำไรขั้นต้นกำหนดเป็นร้อยละของราคาขาย

ข.

อัตรากำไรขั้นต้นกำหนดเป็นร้อยละของราคาทุน

 

  


 

เฉลย

ก.     อัตรากำไรขั้นต้นกำหนดเป็นร้อยละของราคาขาย

ข. อัตรากำไรขั้นต้นกำหนดเป็นร้อยละของราคาทุน

 

    

   สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)