บทความบัญชี

แนวข้อสอบการบัญชีชั้นกลาง 1 เงินลงทุนในหุ้นกู้

วันที่ 1 มกราคม 25X1 บริษัท บัวรวงค์ จำกัด ซื้อหุ้นกู้ 8% ของบริษัท ข จำกัด โดยตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด มูลค่า 10,000 บาท ซื้อมาในราคา 9,490 บาท อัตราดอกเบี้ยในตลาด 10% อายุ 3 ปี บริษัท ข จำกัด จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 มกราคมและวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี บริษัท บัวรวงค์ จำกัด ตัดส่วนลดมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกบัญชีทุกงวดดอกเบี้ย

ให้ทำ :

1.

บันทึกรายการบัญชีปี 25X1 และรายการวันที่ 1 มกราคม 25X4 ในสมุดรายวันทั่วไป

 

2.

แสดงตารางตัดส่วนลดมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง


เฉลย

1)   บันทึกรายการบัญชีปี 25X1 และรายการวันที่ 1 มกราคม 25X4 ในสมุดรายวันทั่วไป

 

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่

บัญชี

เดบิต

เครดิต

25X1

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 1

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด-หุ้นกู้ 8%บริษัท ข จำกัด

 

9,490

-

 

 

 

     เงินสด

 

 

 

9,490

-

 

บันทึกซื้อหุ้นกู้ บริษัท ข จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 1

เงินสด

 

400

-

 

 

 

     ดอกเบี้ยรับ

 

 

 

400

-

 

บันทึกรับดอกเบี้ย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด-หุ้นกู้ 8%บริษัท ข จำกัด

 

74

50

 

 

 

     ดอกเบี้ยรับ

 

 

 

74

50

 

บันทึกตัดส่วนลดมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้นกู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    31

ดอกเบี้ยค้างรับ

 

400

-

 

 

 

     ดอกเบี้ยรับ

 

 

 

400

-

 

บันทึกดอกเบี้ยค้างรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด-หุ้นกู้ 8%บริษัท ข จำกัด

 

78

23

 

 

 

     ดอกเบี้ยรับ

 

 

 

78

23

 

บันทึกตัดส่วนลดมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้นกู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25X4

เงินสด

 

10,400

-

 

 

ม.ค. 1

     ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด-หุ้นกู้ 8%บริษัท ข จำกัด

 

 

 

10,000

-

 

     ดอกเบี้ยค้างรับ

 

 

 

400

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) แสดงตารางการตัดส่วนลดมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 

   

   สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)