บทความบัญชี

แนวข้อสอบ บัญชีขั้นต้น ซื้อขายสินค้าแบบสิ้นงวด ข้อ 1

บริษัทผ้าไหม จำกัด ดำเนินธุรกิจซื้อขายกระเป๋าผ้า ปี 25xx นี้ ต่อไปเป็นรายการค้าบางส่วนของบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

25xx

มี.ค.1  ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ จำนวน 70,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน 2/20, n/60 เงื่อนไขการขนส่ง F.O.B. Destination

 

      2  ขายสินค้าเป็นเงินสด ราคาขาย 45,000 บาท ให้ส่วนลดการค้า 2%

 

      3  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ขาย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 25xx เป็นเช็ค จำนวน 1,000 บาท

 

      3  ส่งคืนสินค้าที่ซื้อเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25xx เนื่องจากไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ จำนวน 20,000 บาท ผู้ขายรับคืนสินค้าและออกใบลดหนี้เลขที่ 210024

 

      4  ซื้อสินค้าเป็นเงินสด จำนวน 50,000 บาท และจ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อในวันนี้ จำนวน 1,000 บาท

 

     6  ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าทำความสะอาดสำนักงาน 12,000 บาท

 

     8  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ราคา 80,000 บาท เงื่อนไขการชำระเงิน 2/10, n/30   

 

     10  รับคืนสินค้าที่ขาย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 25xx เนื่องจากชำรุด จำนวน 10,000 โดยได้รับคืนสินค้าและออกใบลดหนี้เลขที่ 411001 ให้กับลูกค้า

 

     11  จ่ายค่ารับรองลูกค้า จำนวน 3,000 บาท ใบกำกับภาษีเลขที่ 10/401

 

     12  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท โดยจ่ายเป็นเช็คได้รับใบกำกับภาษีเลขที่ 80012

 

     14  จ่ายค่าทำความสะอาดสำนักงานตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 25xx ได้รับใบกำกับภาษีเลขที่ 121001

 

     16  จ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าที่ซื้อเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25xx เป็นเงินสด

 

     18  รับชำระหนี้ค่าสินค้าที่ขายเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 25xx เป็นเช็ค

 

ให้ทำ สมุดรายวันทั่วไป ตามวิธีแบบสิ้นงวด Periodic

 


เฉลย

 

   

  สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)