บทความบัญชี

แนวข้อสอบ บัญชีขั้นต้น ซื้อขายสินค้าแบบต่อเนื่อง ข้อ 1

บริษัทบานสะพรั่ง จำกัด ใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง มีรายการค้าเกิดขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2553 ดังต่อไปนี้

ก.ค. 1  ซื้อสินค้าจากบริษัท บานไม่รู้โรย จำนวน 6,000 บาท ภายใต้เงื่อนไข 1/15,n/30, FOB shipping point

 

       2  ขายสินค้าให้บริษัทบานสุดสุด จำนวน 900 บาท ภายใต้เงื่อนไข 2/10,n/60, FOB shipping point. สินค้าที่ขายมีราคาทุน 500 บาท

 

      3  จ่ายเงินสดเป็นค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม จำนวน 125 บาท

 

      8  ขายสินค้าเป็นเงินสดจำนวน 1,700 บาท สินค้ามีราคาทุน 1,300 บาท

 

      9  ซื้อสินค้าจากบริษัทบานแย้มจำนวน 2,200บาท ภายใต้เงื่อนไข2/15,n/60, FOB destination

 

     11  ส่งคืนสินค้าที่ซื้อเมื่อวันที่ 9 ก.ค. และได้รับลดหนี้(credit memorandum) จากบริษัทบานแย้มจำนวน 200 บาทเรียบร้อยแล้ว

 

    12  ได้รับชำระเงินจากบริษัทบานสุดสุด ตามจำนวนที่ค้างทั้งหมด

 

    16  จ่ายชำระหนี้ให้กับบริษัทบานไม่รู้โรย ตามจำนวนที่ค้างทั้งหมด

 

    19  ขายสินค้าซึ่งมีราคาทุน 800 บาทให้กับบริษัทบานแล้วหุบ ในราคา 1,200 บาท ภายใต้เงื่อนไข 2/15,n/60, FOB shipping point

 

    21  กิจการออกใบลดหนี้ให้กับบริษัทบานแล้วหุบจำนวน 150 บาท สำหรับการส่งคืนสินค้าที่ซื้อเมื่อวันที่ 19 (สินค้ามีราคาทุน 100 บาท)

 

    22  ได้รับใบขอลดหนี้จากบริษัทบานแล้วหุบ จำนวน 50 บาท เนื่องจากกิจการคิดเงินผิด และได้อนุมัติไปในวันนี้

 

    24  จ่ายชำระหนี้ให้กับบริษัทบานแย้ม ตามจำนวนที่ค้างทั้งหมด

 

    30  ได้รับชำระหนี้จากบริษัทบานแล้วหุบ ตามจำนวนที่ค้างทั้งหมด    

 

    31  ขายสินค้าให้กับบริษัทบานสุดสุด จำนวน 7,000 บาทภายใต้เงื่อนไข 2/10,n/60, FOB shipping point สินค้ามีราคาทุน 4,800 บาท

 

ให้ทำ  บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไป

 


เฉลย

 

    

 สมัครสมาชิกก่อนDownload (ฟรี)