ราคาติวบัญชี บุคคลทั่วไป
ราคา ค่าเรียน /ชม. หลักสูตร 6 ชม

หลักสูตร 10 ชั่วโมง

บัญชีและภาษีพื้นฐาน 2,000 11,000

18,000

 

อธิบายหลักสูตรเรียนบัญชี 

หลักสูตร 6 ชั่วโมง

      จะเรียนบัญชีเกี่ยวกับพื้นฐานบัญชี เข้าใจวงจรบัญชี ลงบัญชีตลอดไปจนถึงสามารถออกงบการเงินได้ หลักสูตรนี้เน้นการเข้าใจความหมายของแต่ละรายการบัญชี เข้าใจงบการเงิน โดยจะแยกสอนเป็น 2-3 ครั้ง โดยสอนครั้งลอ 2-3 ชั่วโมง

หลักสูตร 10 ชั่วโมง

  • เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานบัญชี เข้าใจวงจรบัญชี ลงบัญชีตลอดไปจนถึงสามารถออกงบการเงินได้ หลักสูตรนี้เน้นการเข้าใจความหมายของแต่ละรายการบัญชี เข้าใจงบการเงิน
  • เรียนเกี่ยวกับการวางแผนภาษี