ราคาติวบัญชี ปริญญาตรี

 

อัตราค่าเรียนรายชั่วโมง

วิชา

ราคา/ชั่วโมง/คน

  • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน

600-700

  • บัญชีขั้นกลาง 1, 2, การเงิน

700-800

  • บัญชีชั้นสูง 1, 2, บัญชีต้นทุน,บัญชีบริหาร, ทฤษฎี, ภาษีอากร

900-1000

 

 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตรการเรียนบัญชี

หลักสูตร 6 ชั่วโมง สามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน http://www.tutoracc.net/picture/hot.jpg
  • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
3,600 2,900 2,500 2,000
  • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
4,200 3,500 3,000 2,500
  • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 4,800 4,000 3,500 3,000

หลักสูตร 10 ชั่วโมง สามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน http://www.tutoracc.net/picture/hot.jpg
  • บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน
6,000 4,500 4,000 3,500
  • บัญชีชั้นกลาง 1, 2, การเงิน
7,000 5,500 5,000 4,500
  • บัญชีชั้นสูง 1, 2, ต้นทุน, บริหาร, ทฤษฏี
 9,000 7,500 7,000 6,500

*น้องๆ ที่ไม่สะดวกมาที่สถาบัน มีบริการติวนอกสถานที่ บวกค่าเดินทางเพิ่มครั้งละ 100-500 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

 เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับวิชาที่เนื้อหาและบทเรียนในการสอบแต่ละครั้งไม่มากนัก โดยวิชาที่สามารถสอนจบได้ภายใน 10 ชั่วโมงเช่น บัญชีขั้นต้น, บัญชีการเงิน, บัญชีภาษีอากร และบัญชีบริหาร (คณะบริหาร)    

 

หลักสูตรติวคอนเฟิร์ม รับรองผล 100% ติด F เรียนใหม่ฟรี

 ราคาเหมาจ่าย 18,000 - 25,000 บาท ราคานี้รวม Mid+Final

        เป็นการเรียนบัญชีแบบเหมาชั่วโมงโดยขั้นต่ำต้องเรียน 30 ชั่วโมง หลักสูตรนี้เป็นการลงทะเบียน Mid Term และ Final เพื่อที่จะได้มีการปรับพื้นฐานและเรียนบัญชีควบ คู่ไปกับการเรียนในห้องโดยทางสถาบันจะเน้นการทำแบบฝึกหัดของทางมหาลัยและ อื่นๆ เพื่อให้น้องมีความมั่นใจในการทำข้อสอบ เหมาะกับน้องๆคณะบริหาร ที่ไม่ค่อยชอบวิชาบัญชี