ราคาติวบัญชี ปริญญาโท

 

วิชาที่เปิดสอน

ค่าเรียน/คน/ชม. 

* Financial Accounting

Managerial Accounting

Corporate Finance

* Business Financial

1,200

 

จ่ายเป็นหลักสูตรคุ้มกว่า และสามารถจองชั่วโมงล่วงหน้าได้

 

ราคา/คน

1 คน 2 คน 3 คน 4 คน http://www.tutoracc.net/picture/hot.jpg
  • หลักสูตร 6 ชั่วโมง
6,600 5,000 4,500 3,500
  • หลักสูตร 10 ชั่วโมง
10,000 8,000 7,000 6,000
 

 

อธิบายรายละเอียดแต่ละหลักสูตร

หลักสูตร 6 ชั่วโมง

     เรียนบัญชีทั้งหมด 2-3 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการติวแบบเร่งรัดก่อนสอบ

เน้นการจัดประเด็นในแต่ละบท

หลักสูตร 10 ชั่วโมง

    เรียนบัญชีทั้งหมด 4-5 ครั้ง โดยจะแบ่งเรียนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการติวแบบเร่งรัดก่อนสอบ

เน้นการจัดประเด็นในแต่ละบทและเน้นทำแบบฝึกหัด

 

      พิเศษ อัตรค่าจ้างติวเตอร์ในกรณีเชิญไปสอนนอกสถานที่เช่น นักศึกษาปริญญา จับกลุ่มกันใช้ห้องเรียนที่

มหาวิทยาลัย หรือตามสถานที่อื่นๆ แล้วอยากจะเชิญติวเตอร์ไปสอนถึงที่ทางสถาบันคิดเป็นค่าชั่วโมงสองของ

ติวเตอร์ โดยคิดชั่วโมงละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว