ราคาติวบัญชี ผ่าน Skype
ราคา ค่าเรียน /ชม. หลักสูตร 6 ชม หลักสูตร 10 ชั่วโมง
อัตราค่าเรียน Skype 1,200 6,500

11,000


 
      อัตราค่าเรียนบัญชีผ่าน Skype น้องๆที่สนใจจะสามารถลงทะเบียนเป็นหลักสูตรโดยเริ่มที่ 4 ขั่วโมงเป็นอย่างต่ำ โดยน้องๆ แจ้งชื่อ และแจ้งจำนวนชั่วโมงที่จะลงทะเบียน คำนวนยอดรวมและโอนชำระเงินก่อนวันเริ่มเรียน 2 วัน โดยทางสถาบันกวดวิชาจะออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมส่งไปทาง E-mail ของน้องๆ ค่ะ