หลักสูตร ติวบัญชี ระดับปริญญาโท

        หลักสูตรที่เปิดขึ้นมาสำหรับระดับปริญญาโท จะเป็นหลักสูตรที่มีไว้สำหรับนักศึกษาคณะบริหาร (MBA)  ที่ในหลักสูตรการเรียนจะมีวิชาบังคับที่เป็นเกี่ยวกับบัญชี 3 วิชา ซึ่งบางท่านอาจจะจบในระดับปริญญาตรีมานานแล้ว ทำให้ลืมเนื้อหาของบัญชี หรือแม้แต่บางท่านที่ไม่ได้เรียนสายบริหาร อาจจะเรียนสายนิเทศศาสตร์ วิศวะกรรมศาสาตร์ และคณะอื่นๆ ในระดับปริญญาตรีที่ไม่เคยได้เรียนวิชาบัญชีเลย พอได้มาเรียน MBA ปรากฏว่าวิชาบัญชีมีผลต่อการเรียนและทำ IS หรือ Thesis ตลอดจนเป็นหนึ่งในวิชาที่ต้องการสอบประมวลผล Comprehensive ดังนั้นการเตรียมตัวที่ดี การเรียนรู้ผ่านช่องทางที่เร็วขึ้น จะทำให้ผลการเรียนขอแต่ละท่านออกมาสวยงาม