วิชา บัญชีการเงิน หลักสูตรติวบัญชี ปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน : ปริญญาโท บัญชีการเงิน

 

        ขอต้อนรับ ว่าที่มหาบัณทิตทุกท่าน สำหรับการเรียนปริญญาโท MBA จะมีวิชาบังคับ 2 ตัวด้วยกันนั้นคือวิชาบัญชีการเงิน Financial Accounting และวิชาบัญชีบริหาร Managerial Accounting
         

        สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก ป.โท และวิชาบัญชีนั้น โดยส่วนใหญ่มาจาก 4 สาเหตุ

 1. ตอนเรียน ป.ตรี ไม่ได้เรียนคณะบริหาร จึงไม่เคยได้เรียนวิชาบัญชีมาเลย ทำให้ไม่มีพื้นฐานบัญชี
 2. การเรียน ป.โท MBA ส่วนใหญ่ทางมหาวิทยาลัยจะนิยมใช้ Text Book หรือชีทภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านใดที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงจะเป็นเรื่องยากในการเรียน
 3. ด้วยระยะเวลาอันสั้นในการเรียนวิชาบัญชี จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใจในรายละเอียดของบัญชีได้
 4. ตอนสอบอนุญาติให้ Open Book หรือไม่นี้ ก็ถือว่าเป็นปัญหามาก เพราะบางมหาวิทยาลัยให้ Close Book สอบและมีเนื้อหาการคำนวณมาก
   

         หลักการติวบัญชีให้กับเด็ก ป.โท ส่วนใหญ่อัสจะเน้นเป็นสอน 2 ด้านด้วยกัน คือเน้นลงโจทย์คำนวณและเน้นเชิงประยุกต์ นำมาใช้ในการบริหาร (ข้อเขียน) แต่หลักการติวบัญชีที่สำคัญของ ป.โท คือการติวบัญชีตามเนื้อหาที่อาจารย์เลือกสอนและเก็งตามแนวข้อสอบตามที่อาจารย์ให้มา เพราะว่าหนังสือการสอนบัญชีการเงิน Financial Accounting นั้นมีหลายบทในขอบเขตเวลาในการเรียนบัญชีทำให้สอนหมดไม่ได้ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน

       สำหรับ ป.โท แนะนำว่าถ้ามีเวลาอยากให้ลงติวบัญชีอย่างน้อย 10 ชม. เพราะว่าอัสจะปรับพื้นฐานวิชาบัญชีการเงิน Financial Accounting ให้ เพื่อที่จะมีเวลาเรียนวิชาบัญชีบริหาร Managerial Accounting จะได้เรียนต่อได้สบาย การลงเรียนบัญชีจะเน้นพื้นฐานในเชิงบริหาร และลงโจทย์คำนวณที่สำคัญ
       

        หัวข้อส่วนใหญ่ที่จะสอบในวิชาบัญชีการเงิน Financial Accounting เช่น


     เชิงข้อเขียน

 1. ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร
 2. วงจรบัญชี  คืออะไร
 3. อธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของงบการเงิน
 4. การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. การคำนวณหาสินทรัพย์สุทธิ
   

     เชิงการคำนวณ

 1. วิเคราะห์รายการค้า
 2. ลงบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน แยกประเภท งบทดลอง และออกงบการเงิน
 3. การบันทึกรายการปรับปรุง และปิดบัญชี
 4. นโยบายสินค้าคงเหลือ Periodic & Perpetual
   

      ไม่ต้องห่วงเรื่องความรู้ความสามารถของติวเตอร์ อัสเป็นติวเตอร์หลักในการติวบัญชีของเด็กบัญชีติวเตอร์  ซึ่งเรียนจบ MBA มาแล้ว การันตีด้วยเกียรตินิยมทั้ง ป.ตรี และ ป.โท และยังรับเป็นติวเตอร์ติวบัญชีให้กับเด็ก ป.โท ที่เตรียมสอบ Compre โดยไปติวบัญชีให้ถึงมหาวิทยาลัย