หลักสูตร ติวบัญชี ระดับปริญญาตรี

        สวัสดีเด็กบัญชีทุกคน สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์เปิดติวบัญชีทุกเล่ม ตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 4 ไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาไทย หรือน้องๆ ที่เรียนโดยใช้ Text Book  หลักสูตรจะแยกเป็น 2 กลุ่มซึ่งแบ่งแยกตามคณะที่น้องๆ เรียน

       โดยแบ่งเป็นการติวสำหรับน้องๆ สาขาบัญชี สำหรับหลักสูตรที่จะเรียนเราต้องเน้นเนื้อหาบัญชีเชิงลึก แต่ถ้าเป็นน้องๆ คณะบริหาร สาขาอื่นๆ ที่วิชาบัญชีเป็นวิชาบังคับ ซึ่งน้องๆ ต้องเรียน 3-4 วิชา หลักสูตรนี้เราจะเน้นความเข้าขั้นพื้นฐานไม่เจาะลึกมากนัก