วิชา บัญชีขั้นต้น/การเงิน หลักสูตรติวบัญชี ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน  :  บัญชีขั้นต้น/การเงิน

 

      สำหรับบัญชีเล่มนี้เป็นเล่มแรก ดังนั้นจะเริ่มจากเนื้อหาการสอนบัญชีที่เป็นพื้นฐาน โดยน้องๆ จะเรียนบัญชีจากทฤษฎี แล้วค่อยๆ เริ่มไปลงการเรียนบัญชี ซึ่งน้องๆ จะเริ่ม "งง" ว่าจะต้องลงบันทึกบัญชีอย่างไร ซึ่งพี่อัสขอแนะนำว่าน้องๆ ต้องจำหมวดบัญชีให้ได้ก่อน และต้องเริ่มจำชื่อบัญชีว่าแต่ละชื่่ออยู่หมวดไหน แต่ละหมวดอยู่ด้านไหน ให้เข้าไปดู VDO สอนบัญชีเรื่องการแยกหมวดบัญชีก่อนนะคะ 

        หลังจากที่เริ่มลงบัญชีรายวันแล้ว น้องๆ จะต้องเรียนบัญชีแยกประเภทและงบทดลอง ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความละเอียดและความอดทนมากนะคะ และก็จะเริ่มสอนบัญชีเกี่ยวกับรายการปรับปรุง ซึ่งพอถึงบทนี้น้องๆ แต่ละคนถึงกับจิตตกกันไปเป็นแถวๆ เพราะถ้าบทแรกๆ แค่ลงรายวันไม่คล่อง น้องๆ จะปรับปรุงและปิดบัญชีไม่ได้ และยิ่งมีการสอนบัญชีบทต่อไปยิ่งยากขึ้น ดังนั้นพี่อัสของแนะนำว่าการเรียนบัญชีต้องเน้นที่พื้นฐาน น้องๆ ต้องแม่นเรื่องหมวดบัญชีก่อนนะคะ

        อธิบายเพิ่มอีกซักหน่อยว่า "วิชาบัญชีการเงิน" หรือเรียกอีกอย่างว่า "บัญชีขั้นต้น" แม้ชื่อหนังสือจะเหมือนกัน แต่ในเล่มจะมีบทเรียนการสอนบัญชีที่แตกต่างกันบางส่วนขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัย หรืออาจจะขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้แต่ง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยบทเรียนการสอนบัญชีจะมีความแตกต่างกันบางส่วน แต่ในโครงสร้างเนื้อหาที่จำเป็นในแต่ละเล่มยังเหมือนกันค่ะ เช่นบางเล่มสอนบัญชีเรื่องสมุดรายวันเฉพาะ บางเล่มไม่มีเป็นต้น และบางมหาวิทยาลัยจะแยกหนังสือบัญชีสำหรับคณะบริหารออกมาเฉพาะจากคณะบัญชี เพราะเด็กบริหารจะเรียนบัญชีไม่ลึกเท่าคณะบัญชีค่ะ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบทเรียนสำหรับวิชาบัญชีขั้นต้น

 

  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกรายการบัญชี
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ลงบัญชี, แยกประเภท, งบทดลอง
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ปรับปรุงรายการและปิดบัญชี
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ กระดาษทำการ
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ธุรกิจซื้อขายสินค้า เน้น Periodic & Perpetual
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ สมุดรายวันเฉพาะ
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เน้น เงินสดย่อย & กระทบยอดเงินฝากธนาคาร