วิชา บัญชีชั้นสูง 1 หลักสูตรติวบัญชี ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน  : บัญชีชั้นสูง 1
 


        วิชาบัญชีชั้นสูง 1 เป็นการสอนบัญชีเจาะลึกลงไปสายในธุรกิจแต่ละประเภท เริ่มมีรูปแบบการค้าขายที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ตั้งแต่การสอนบัญชีขั้นต้น, การสอนบัญชีกลาง 1 และการสอนบัญชีกลาง 2 เข้ามาประยุกต์กับการสอนบัญชีชั้นสูง แต่น้องๆ หลายคนบอกพี่เป็นเสียงเดียวกันว่า พอสอบเสร็จหนูลืมหมดแล้วค่ะตั้งแต่เล่มแรก พอฟังแล้วรู้สึก...เฮ้อ...

        สำหรับวิชาชั้นสูง พี่จะขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าการแบ่งบทเรียนบัญชีในหนังสือจะแยกเป็น 2 แบบ โดยบางมหาวิทยาลัยจะสลับเนื้อหา ของบทเรียนบัญชีชั้นสูง 1 ตามรายละเอียดด้านล่าง ไปอยู่ในเล่มการสอนบัญชีชั้นสูง 2 ซึ่งที่เคยสอนบัญชีหรือติวบัญชีมาจะเป็นสายของ ม.จุฬาลงกรณ์, ม.แม่ฟ้าหลวง และ ม.ธุรกิจบัณฑิต แต่อีกหลายมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดของการเรียนบัญชีชั้นสูง 1 ดังต่อไปนี้
 

  •        เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การฝากขาย
  •        เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การผ่อนชำระ
  •        เรียนบัญชีเกี่ยวกับ สัญญาเช่า
  •        เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การร่วมค้า
  •        เรียนบัญชีเกี่ยวกับ บัญชีเดี่ยว
  •        เรียนบัญชีเกี่ยวกับ สำนักงานใหญ่และสาขา
  •        เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การเลิกกิจการและพิทักษ์ทรัพย์
  •        เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การชำระบัญชี
  •        เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา