วิชา บัญชีชั้นสูง 2 หลักสูตรติวบัญชี ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน  : บัญชีชั้นสูง 2

 

        วิชาบัญชีชั้นสูง 2 เป็นการสอนบัญชีเกี่ยวกับเนื้อหาที่เน้นการลงทุนในธุรกิจ การซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ ซึ่งเล่มนี้จะเป็นการรวมความรู้ของวิชาบัญชีที่เคยเรียนมาตั้งแต่ปี 1 มารวมอยู่ในบัญชีเล่มนี้โดยน้องๆ ต้องแม่นทั้งพื้นฐาน และที่สำคัญต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำกระดาษทำการงบการเงินรวม รวมทั้งต้องตัดรายการบัญชีที่เป็นรายการระหว่างกัน ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย 

        และอย่างที่แจ้งไว้จากเนื้อหาการสอนบัญชีชั้นสูง 1 ว่าบางมหาวิทยาลัยจะสลับเนื้อหาด้านในระหว่าง การสอนบัญชีชั้นสูง 1 และการสอนบัญชีชั้นสูง 2 ซึ่งเวลาน้องๆ จะลงทะเบียนติวบัญชีสด หรือติวบัญชีออนไลน์ ต้องบอกเนื้อหาที่เรียนด้วยนะคะ พี่ๆ ติวเตอร์จะได้จัดหลักสูตรได้ถูก

 

  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การรวมธุรกิจ
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ งบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ งบการเงินหลังวันซื้อหุ้น
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ กำไรระหว่างบริษัท เน้นสินค้าคงเหลือ, สินทรัพย์ถาวร, หุ้นกู้
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ถ้าหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ บริษัทย่อยในต่างประเทศ