วิชา บัญชีต้นทุน หลักสูตรติวบัญชี ระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตรที่เปิดสอน  : บัญชีต้นทุน
 

        บัญชีต้นทุน เป็นบัญชีที่เน้นเกี่ยวกับการคำนวณ และการเขียนรายงาน น้องๆ จะได้เรียนบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิต โดยจะเริ่มจากวัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต จะมีการใช้สูตร และสมการมาช่วยในการคำนวณ


        สำหรับบัญชีเล่มนี้ น้องๆ ที่ชอบคำนวณ น่าจะชอบและทำคะแนนได้ดีค่ะ แต่น้องๆ ต้องเข้าใจโครงสร้างของต้นทุนให้ดี ซึ่งวิชาต้นทุนแทบจะไม่ต้องใช้ความรู้ของบัญชีเล่มอื่นมากนัก จะใช้เชิงวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่
 

  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นทุน
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ต้นทุนจริง
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ต้นทุนปกติ เน้นค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน, ค่าใช้จ่ายคิดเข้างานสูง (ต่ำ) ไป
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ต้นทุนมาตรฐาน เน้นการวิเคราะห์ผลต่างพอใจ, ไม่พอใจ
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ต้นทุนงานสั่งทำ เน้นบัตรต้นทุน
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ต้นทุนช่วง เน้นหน่วยเทียบเท่าสำเร็จรูป
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ปันส่วนต้นทุนแผนกบริการให้แผนกผลิต
  • เรียนบัญชีเกี่ยวกับ ต้นทุนกิจกรรม เน้นตัวผลักดันต้นทุน