หลักสูตร ติวบัญชี สำหรับบุคคลทั่วไป

นักบัญชีหลายท่านที่มีฝีมือ แต่ถ่ายทอดไม่ได้          แต่ทีมงานเด็กบัญชีติวเตอร์ เป็นมืออาชีพด้านการสอน

ผู้ประกอบการทุกท่านวางใจได้เรื่องการถ่ายทอด      หากรู้บัญชี ลดต้นทุนเป็น เก่งภาษี แค่นี้ก็ร่ำรวยได้แน่นอน

 

        จากที่เคยเปิดติวบัญชีในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการหลายท่านติดต่อเข้ามาเรียนวิชาบัญชี โดยเน้นในส่วนที่สามารถนำไปใช้จริงได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนหลักสูตร จัดทำชีทสรุปต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ทางบัญชีไปใช้ในองค์กรให้สามารถทำกำไร ได้สูงสุด

        สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการ จะเป็นการจัดในรูปแบบระยะสั้น เนื่องด้วยผู้ประกอบการแต่ท่านมีเวลาที่จำกัด และที่สำคัญเนื้อหาทางบัญชีที่จำเป็นต้องเรียนนั้นจะเป็นในส่วนของการนำไป บริหาร ไม่ได้ต้องไปบันทึกรายการบัญชีอย่างละเอียด หลักสูตรของทางสถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์จึงเป็น คอร์สระยะสั้น 2 วัน โดยจะเรียนกันเฉพาะเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกที่จะตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้ค่ะ

 

รายละเอียดหลักสูตร แบ่งเป็น 5 หลักสูตร

  1. หลักสูตรบัญชีพื้นฐาน
  2. หลักสูตรวางแผนภาษี
  3. หลักสูตรบริหารสินค้าคงคลังและควบคุมต้นทุน
  4. หลักสูตรวิเคราะห์งบการเงิน
  5. หลักสูตรการใช้โปรแกรมบัญชี โดย Express (สำหรับนักบัญชีมือใหม่ และเด็กบัญชีที่ใกล้เรียนจบ)

 

1. หลักสูตรบัญชีพื้นฐาน ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·        ความหมายของชื่อบัญชีต่างๆ

·        เข้าใจกระบวนการทางบัญชี (ได้ทดลองวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นจริงและทดลองลงบัญชี)

·        เข้าใจวัตถุประสงค์ของทุกงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบส่วนของเจ้าของ, งบกระแสเงินสด)

·        เข้าใจกระบวนการทางบัญชี

 

2. หลักสูตรการวางแผนภาษี ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·        เข้าใจระบบของภาษีอากร (ภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล)

·        เข้าใจความหมายของแต่ละแบบภาษีและกำหนดการยื่น

·        สามารถกรอกแบบภาษีประจำเดือนได้เอง ( ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ 30 )

·        เทคนิคการวางแผนภาษีของบริษัท

 

3. หลักสูตรบริหารสินค้าคงคลังและควบคุมต้นทุน ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·        ความหมายและหลักการของธุรกิจพณิชยกรรม (ซื้อมาขายไป)

·        เข้าใจวิธีการและนโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือ (เข้าก่อนออกก่อน,ถั่วเฉลี่ย)

·        วิธีการคำนวณหาต้นทุนสินค้าที่ถูกต้อง

·        เทคนิคการควบคุมต้นทุน

 

4. หลักสูตรวิเคราะห์งบการเงิน ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·        เข้าใจความหมายของการงบการเงินแต่ละชนิด (นำงบในตลาดหลักทรัพย์มาวิเคราะห์)

·        เทคนิคการใช้อัตราส่วนต่างๆ ในการวิเคราะห์งบการเงิน

·        แนวทางในการนำอัตราส่วนมาใช้ในงานบริหาร และตัดสินใจลงทุน

·        เทคนิคการคำนวณอัตราผลตอบแทน ROI และการคำนวณค่าของเงินตามเวลา (PV,FV)

 

5. หลักสูตรการใช้โปรแกรมบัญชี โดย Express(เบื้องต้น) ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

·        เข้าใจการทำงานของ โปรแกรม Express

·        ทดลองใส่ข้อมูลจริงลงระบบ

·        เข้าวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด และตรวจสอบ

·        สามารถเรียกให้แสดงผลในรูปแบบงบการเงินต่างๆ

 

 

            

อัตราค่าเรียนต่อหลักสูตร            2,900 บาท/ท่าน

 จำนวนที่นั่ง                            10 ท่านเท่านั้น

ระยะเวลา                                2 วัน (วันละ 4 ชั่วโมง)

วันและเวลาเรียน                        เสาร์  14.00 – 18.00 น    (เบรค 15 นาที พร้อมอาหารว่าง)

                                            อาทิตย์  14.00 – 18.00 น (เบรค 15 นาที พร้อมอาหารว่าง

 

ทีมงานผู้สอน                            ติวเตอร์พี่อัส ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชาเด็กบัญชีติวเตอร์

                                                           ปริญญาตรีการบัญชี (ต้นทุน) เกียรตินิยมอันดับ 2  มทร.พระนคร

                                                           ปริญญาโทการตลาด  Stamford International University

                                                           ปริญาโทการบัญชี ม.เกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

                                             ติวเตอร์พี่กวาง ติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชาเด็กบัญชีติวเตอร์

                                                           ปริญญาตรีการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.หอการค้าไทย

                                                           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ CPA

                                              ติวเตอร์พี่มล ติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชาเด็กบัญชีติวเตอร์

                                                            ปริญญาตรีการบัญชี (ต้นทุน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มทร. พระนคร

                                                            ปริญญาโท การเงิน ม.รามคำแหง

                                                            ผู้ทำบัญชีอิสระ

                                               ติวเตอร์พี่ชัย ติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชาเด็กบัญชีติวเตอร์

                                                            ปริญญาตรีการบัญชี (ต้นทุน) เกียรตินิยมอันดับ 1 มทร. พระนคร

                                                            ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA

 

เชิญทดลองเรียน...ฟรี...                       

รอบที่ 1        วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555                     เวลา 14.00 - 16.00 น

รอบที่ 2        วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555            เวลา 13.00- 15.00 น

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน                          โทรแจ้งชื่อและอีเมล์ ทีมงานจะส่งแบบฟอร์มการสมัคร และชำระเงิน

   

เด็กบัญชีติวเตอร์  

โทร 084-103-0099

www.dekbunchee.com