บัญชีเกษตรศาสตร์

                 สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ (สาขา ม.เกษตรศาสตร์)

 

                สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ สถาบันที่ดำเนินการทางด้านการศึกษา เปิดดำเนินการ มาเป็นเวลากว่า 9 ปี ในปัจจุบันจึงมีนักเรียนที่จบจาก สถาบันบัญชีติวเตอร์มากกว่า 3,000 กว่าคน ที่ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการเรียน และการทำงาน และแนะนำเพื่อนๆ พี่ น้อง ให้มาเรียนที่  สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ จากรุ่นสู่รุ่น

                ด้วยหลักสูตรที่คิดค้นขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ในแต่ละวิชา จนพัฒนาลักษณะ
การเรียนการสอน หลักสูตร และเอกสารที่เหมาะสมกับผู้เรียน จึงทำให้หลักสูตรของ สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ มีลักษณะไม่เหมือนใครและครบถ้วน ตามเนื้อหาของหลักสูตรนั้นๆ

                สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของการศึกษา เน้นการสอนสดทุกห้องเรียน ด้วย
บรรยากาศอย่างเป็น กันเอง จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกคำถามจะได้รับการตอบอย่างทันที

                ด้วยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงในสำนักงานตรวจสอบบัญชี CPA TA   ซึ่งพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน
ได้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาเรียน หรือจบออกมาแล้วควรจะทำงานอะไร และควรจะสมัครอย่างไร จึงทำให้คุณไม่รู้สึกเป็นกังวลหากมีปัญหาเรื่องวิชาเรียน หรือ กระทั่ง การทำงาน สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์จึงเป็นสถาบันที่ให้คุณได้มากกว่าคำว่า "เรียน" เพียงอย่างเดียว

                สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ มีการสอนทุกหลักสูตรที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สติวสอบ บัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง หรือขั้นสูง แม้แต่ บัญชีเกี่ยวกับผู้ประกอบการ หรือ บัญชีเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรมีการสอนทั้งทฤษฏี พร้อมด้วยแบบฝึกหัด และมีข้อสอบเสมือนจริงให้คุณได้ลองทำเพื่อความมั่นใจก่อนสอบกลางภาค และ ปลายภาค

                หลักสูตรมีทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์ โดยผู้สอนสามารถสอนได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถบอกเนื้อหา และ จุดที่ตัวเองไม่เข้าใจได้ เพื่อที่จะให้อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนได้ถูกจุดและผู้เรียนทำคะแนนได้ดียิ่งๆขึ้นไป โดยอาจารย์ที่สอนมีความรู้ความสามารถในการสอนมายาวนานอีกทั้งจบจากคณะบัญชีโดยตรง ดังนั้นผู้เรียนจึงมีความมั่นใจได้อย่างยิ่งว่า สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง
 โดยคุณจะได้เรียนด้วยความเข้าใจพร้อมกับวิธีการฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดที่ทางสถาบันได้พัฒนาและออกแบบให้เนื้อหาให้ตรงกับผู้เรียน

                สถาบันเด็กบัญชีติวเตอร์ ยังมีโครงการที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อให้เด็กยุคใหม่ได้ก้าวสู่AEC ได้อย่างมั่นใจ โดยติดตามรายละเอียดได้จากสาขาที่เรียนของท่าน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-103-0099

รถเมล์  : สาย 206 , ปอ 206 , สาย 63 , สาย 114, ปอ 545 , สาย 104 , สาย 24 , ปอ 522

ที่ตั้ง    : เลขที่ 67 ชั้น 3 ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต (ตรงข้ามเกษตรประตู 2) ถนนงามวงศ์วาน

           แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900